Muistiinpanot

Miellekartta ja käsitekartta

Suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että henkilöistä, jotka tekivät pääsykokeissa olevassa aineistokokeessa muistiinpanoina miellekarttoja tai käsitekarttoja tai muita kaavioita, suurempi osa pääsi sisälle yliopistoon kuin muita muistiinpanotekniikoita käyttäneistä.  

Miellekartan ja käsitekartan tekemisen etuja:

 • joutuu muokkaamaan ja tiivistämään lukemaansa tekstiä
 • pitää löytää ydinasiat, jotta miellekartan pystyy tekemään
 • näkee helposti asioiden väliset suhteet
 • pystyy kontrolloimaan, onko ymmärtänyt lukemaansa
 • suurten kokonaisuuksien kertaaminen on nopeaa 
 • kokonaisuuksien hahmottaminen on helpompaa


Miellekartta eli mind map

Miellekartta eli mind map on Tony Buzanin kehittelemä muistiinpanotekniikka. Se julkaistiin ensimmäistä kertaa 1974 ilmestyneessä kirjassa, ja vuonna 1990 siitä tuli rekisteröity tavaramerkki. Miellekarttoja käytetään paljon ympäri maailmaa.

Mind mapin teko-ohjeet:

1. Käytä A4 tai A3 kokoista valkoista paperia ja käännä se vaakasuoraan
2. Kirjoita paperin keskelle avainsana
3. Mieti avainsanaan liittyviä pääteemoja (esimerkiksi kirjojen otsikoita tai kappaleen tärkeimpiä asioita)
4. Kirjoita pääteemat tiiviisti (mieluiten 1-3 sanalla) viivalle, joka on kiinnitetty avainsanaan 
5. Avainsanoihin voit taas liittää viivoja ja kirjoittaa näille avainsanoihin liittyviä asioita jne.

 

Esimerkki miellekartasta

 
Miellekarttoja voit tehdä joko koneella tai käsin. Koneella mind mapin tekeminen laajoista kokonaisuuksista on helpompaa, sillä koneella on helpompi lisätä kuvioon mieleen tulevia asioita, eikä ongelmana ole paperin loppuminen. Käsin tekeminen on taas sikäli helpompaa, että siihen ei tarvita tietokonetta ja miellekarttoja voi tehdä missä vaan.

Käsitekartan ja miellekartan eroja

 • Käsitekartoissa käytetään linkkisanaa eri käsitteiden välillä
 • Pääsana sijoitetaan usein paperin yläreunaan 
 • Linkkejä sijoitetaan useiden eri sanojen välille
 • Käsitekartoissa ei usein käytetä niin paljon kuvia ja värejä kuin miellekartoissa
 • Käsitekarttaa on helppo myös muiden kuin kartantekijän lukea, sillä linkkisanat kertovat sanojen välisistä yhteyksistä

Esimerkki käsitekartasta (kuva on suuri, joten sen latautuminen kestää hetken)


Mielle- ja käsitekarttojen tekemiseen soveltuvia ohjelmia:

www.mindjet.com/  Monipuolinen ohjelma perinteisen miellekarttojen (mind map) tekemiseen.
www.inspiration.com/home.cfm  Monipuolinen ohjelma, joka sopii paremmin käsitekarttojen tekemiseen.

Kirjallisuutta

Buzan, T. ja Buzan B. 1995. The mind map book. London: BBC Books.
Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K. ja Slotte, V. 2001. Aiotko opiskelijaksi? Helsinki: Edita.
Novak, J. D. ja Gowin, D. B. 1998. Opi oppimaan (suom. P. Lehto-Kaven) Tampere: Gaudeamus. Alkuperäisjulkaisu 1984.
Slotte, V. 1999. Spontaneous study strategies promoting knowledge construction. Väitöskirja. Helsinki: Yliopistopaino.